Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban ÁFF) a Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely által üzemeltetett www.karacsonyivasar.ro oldalon elérhető szolgáltatásainak igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

A Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely, mint a karacsonyivasar.ro online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a karacsonyivasar.ro erre a célra szolgáló felülete, a Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a karacsonyivasar.ro honlapon. A Felhasználó/Vásárló jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a honlapon.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők: Felhasználó: az a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a karacsonyivasar.ro oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a karacsonyivasar.ro oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a karacsonyivasar.ro Általános Felhasználási Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a karacsonyivasar.ro oldalon keresztül a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le a weboldalon árusító termelők / kézművesek termékeire. Természetes személy esetén feltétel a 16. életévbetöltése.

Saját fiók: az Ügyfél a karacsonyivasar.ro oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a karacsonyivasar.ro-n, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot. A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a karacsonyivasar.ro használatából kizárni. A Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a karacsonyivasar.ro használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a karacsonyivasar.ro platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában a webshopon árusító termelőktől / kézművesektől, vagy egy későbbi időpontban. Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket a Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.

Weboldal: a www.karacsonyivasar.ro weboldalon és aloldalai alatt található online webbolt.

Termékek: minden olyan, a honlapon feltüntetett termék amely vonatkozásában az Ügyfél a honlapon a megrendelését leadhatja. Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a honlapon megjelenített termékek megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: román vagy magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Tartalom: • minden olyan adat amely a weboldalon látható és hozzáférhető; • minden olyan e-mail amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; • az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél (newsletter): elektronikus úton a Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a karacsonyivasar.ro oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a karacsonyivasar.ro-n megjelenített termékekről, promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Megrendelés: a Vásárló a weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail vagy telefonhívás útján visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül.

Kosárérték: egy megrendelésben a megrendelni kívánt termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

Értékelés: Ügyfél által valamely termékről vagy szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény; Minősítés: termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma; Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

MEGRENDELÉS 1.1. Saját fiók 1.1.1. A weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával. 1.1.2. Amennyiben a Felhasználó saját fiók használata nélkül megrendelést ad le, a megrendelés során megadott adatokkal saját fiókot hoz létre.

2.2. Megrendelés leadása 2.2.1. A weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. 2.2.2. Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. 2.2.3. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. 2.2.4. A karacsonyivasar.ro oldalon – december hónapban működik – leadott rendeléseket az Eladó szállítja házhoz

2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte 2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 96 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.3.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

2.3.4. a Karácsonyi Vásár Székelyudvarhely a vételár visszafizetését nem vállalja: • ez kizárólag az értékesítőt (kézműves/termelő) terheli, mivel a vásárlás közte és a vásárló között zajlik le • a weboldal NEM bonyolít le pénzforgalmat • a weboldal nem folytat kereskedelmet • a karacsonyivasar.ro webárúház készítője és működtetője (továbbiakban: működtető) nem rendelkezik árucikkekkel

2.3.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

2.3.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

2.3.7. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben: • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi; • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

SZÁLLÍTÁS 3.1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szállítást végző partnerein keresztül vagy ön kezűleg – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített romániai szállítási címre eljuttatja. 3.2 Az Eladó biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását 3.3 Az Eladó a szállítást kizárólag romániai címre vállalja / Székelyudvarhelyen ingyenesen, Románia más részeire csomagküldő szolgáltatást veszi igénybe, ami további költséget jelenthet a vásárló részére 3.4 Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás esetleges költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során telefonon vagy e-mailben. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén. 3.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket a futárral visszaküldeni.

A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA 4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

SZÁMLÁZÁS 5.1. A weboldalon szereplő termékek árai lejben értendők 5.2 A kasszalag átadására az eladó köteles 5.3 Számlázás / kassza szalag az eladó és a vásárló között történik – nem érinti a működtetőt, a működtető semmilyen felelősséget nem vállal

ELÁLLÁS JOGA 6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. 6.1.1. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja 6.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta. 6.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben: • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló kérése alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a termelő/kézműves, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

JÓTÁLLÁS (Garancia, termékminőség, felelősségvállalás) • a működtető NEM vállal felelősséget a weboldalon fellelhető termékek minőségéért • a termékek minőségének/garanciájának felelőssége az eladót terheli • garanciális/minőségbeli problémákkal a vásárló az eladó(k)hoz fordulhat • a működtető nem vállal felelősséget a termékek vásárlóhoz való kiszállítását illetően

FELELŐSSÉG 7.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik. 7.2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait.

ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ÍRÁSA 8.1 A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól az Eladó az általa megvásárolt termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Eladó nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért. 8.2 Az értékelések, hozzászólások, kérdések és válaszok feltöltése az eladók saját felületére történik. Minden eladó/termelő/kézműves saját szakasszal rendelkezik a BÓDÉK menüpontban. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak. 8.3 Az értékelés/hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva a weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra. 8.4 Az értékelés/hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az értékelés/hozzászólás megírásakor ezeket betartja: • a Felhasználó kizárólag a termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos; • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása; • a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait; • az értékelésekben/hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni; • az értékelésekben/hozzászólásokban a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén a működtető vagy az eladó, vagy az eladó kérésére a működtető jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

EGYÉB

A karacsonyivasar.ro internetes webáruház lehetőséget biztosít a vásárló és az eladó/termelő/kézműves közti vásárlás létrehozására online felületen. • a webáruház a több kereskedős rendszer elvén működik, ami azt jelenti, hogy engedéllyel rendelkező termelők/kézművesek felületet bérelnek a karacsonyivasar.ro weboldalon, saját külön fiókot kapnak, ahová feltölthetik a termékeiket • a vásárló összesítve látja az eladók termékeit • a vásárló több egymástól független termelőtől vásárolhat • a termék/ellenérték cseréje az eladó/termelő/kézműves és a vásárló között zajlik, az nem megy át a karácsonyivasar.ro webárúházon

9. Eredeti Karácsonyi vásár A szokásos év végi karácsonyi kézműves vásárokat hosszú évek óta a Székelyudarhelyi Polgármesteri Hivatal szervezi. Ezzel kapcsolatosan a működtető kijelenti a következőket: • a weboldal nem kíván aláásni az eredeti szervezőségnek • nem kívánja rontani az eredeti vásárok népszerűségét • a karacsonyivasar.ro oldal teljes egészében saját ötlet megvalósítása • nem az eredeti szervező rendelte meg jelen weboldalt • az eredeti szervezőt semmi felelősség nem terheli a weboldal fogadtatásáért • a weboldal teljese egészében függetlenül működik az eredeti szervezőségtől

TÁMOGASSUK AZ ITTHONIT, A HELYI TERMELŐKET, KÉZMŰVESEKET. VÁSÁROLJUNK BIZALOMMAL TŐLÜK.

NE HAGYJUK, HOGY COVID BARÁTUNK ELÉRJE CÉLJÁT ÉS MINDENT TELJESEN TÖNKRETEGYEN!KÖSZÖNJÜK!